ഇത്തവണത്തെ വടകരയങ്കം തീ പാറുമത്രെ !!!

വടകരക്കാർക്കു ഇലക്ഷന് ആവേശം നൽകുന്ന വിധത്തിൽ ഇന്ന് മലയാള മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുറിപ്പ് ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നാട്ടുകാർക്കായി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു.
https://www.manoramaonline.com/news/kerala/2019/03/23/Vadakara-loksabha-elections-2019.html