പക്രംതളം റോഡ് ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

നാദാപുരം: മുട്ടുങ്ങല്‍ – നാദാപുരം – പക്രംതളം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാല്‍ ജനുവരി 11 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 7 വരെ വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. ഓര്‍ക്കാട്ടേരി ഭാഗത്ത് നിന്നും മോന്താല്‍, ഏറാമല ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന മുഴുവന്‍ വാഹനങ്ങളും ഓര്‍ക്കാട്ടേരി – വെളളികുളങ്ങര – ഒഞ്ചിയം പാലം – തോട്ടുങ്ങല്‍ – കുന്നുമ്മക്കര വഴി തിരിഞ്ഞു പോകണം. ഏറാമലയില്‍ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കാട്ടേരി പി.എച്ച്.സി, തോട്ടുങ്ങല്‍ ഒഞ്ചിയം പാലം – വെളളികുളങ്ങര വഴിയും പോകണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയര്‍ അറിയിച്ചു.